Styre 2020

Styret 2020 – styret@askoyjff.net

Leder Simon Ravn 94819078
Nestleder Andreas Waardal 99688479
Sekretær Marion Olsen 48501483
Økonomiansvarlig Bjørn Straume 93448645
Medlem Rune Løland 92271440
Medlem Tommy Kristoffersen 45150998
Medlem Leif Arne Boge 90676086