Kvinne

Kvinneutvalget

Marion Olsen – 48501483 – olsenmarion(@)hotmail.com

Kvinneutvalget har som mål å aktivisere, motivere og tilrettelegge for kvinner i Askøy Jeger- og Fiskerforening, til å delta på jakt, fiske og frilufts- relaterte aktiviteter.

Noen av våre aktiviteter for kvinner er laksefiske, behandling av felt vilt, hjortejakt med overnatting i spennende terreng, matkurs «Helt vilt» Følg med på kalender og facebookside  for aktiviteter.

Ta kontakt for info og påmelding til Marion Olsen