Barn & ungdom

Barne- og ungdomsutvalget 

Andreas Waardal – 99688479- andreas.t.waardal(@)hotmail.com

Askøy jeger- og fiskerforening har barn og unge som satningsområde, vi tilbyr fisketurer, skytekvelder og andre kjekke aktiviteter. Følg med på kalenderen og gjerne på vår facebookside UNG i Askøy jff.

Alle våre aktiviteter for barne- og ungdomsmedlemmer er gratis, ikke medlemmer betaler 100 kr. På skytekveldene tar vi 20 kr for ammunisjon for medlemmer og 50 kr for ikke medlemmer.

Noen av våre aktiviteter er:

Fisketur på Ramøy, 19.04.19 kl. 11.00 – 13.00

Fisketur på Ramsøy, 25.05.19 kl. 12.00 – 14.00

Fiskesommer på Ramsøy (gratis for alle, premier til alle) 15.06.19 kl. 11.00 – 14.00

Info og påmelding  til Andreas Waardal