Barn & ungdom

For øyeblikket 2017 er det lokale B&U utvalget litt dårlig bemannet – om du har interesse av aktiviteter for B&U, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med styret direkte: styret(@)askoyjff.net – evt styreleder PeterPift direkte på 90607253.

Alle våre aktiviteter er stort sett tilrettelagte for B&U også. Vårt regionale og vårt nasjonale B&U utvalg har mange gode aktiviteter som vi for 2017 knytter oss tett opp til. info følger etter hvert på websider og FB.

 

Tidligere tekst (2013):

AJFF fortsetter med sin satsning på barn og ungdom. Vi viderefører suksessen med Jakt– og fiskeskoleprosjektet der barn og ungdom får opplæring i jakt- fiske- og friluftsrelaterte temaer. Et av målene med dette prosjektet er at aktivitetene skal ha ett faglig innhold der deltakerne skal sitte igjen med noe ”matnyttig” kunnskap. Vi prøver i størst mulig grad å tilrettelegge for praktisk opplæring, gjerne i forbindelse med friluftsaktivitet. Vi kaller dette prosjektet «Villmarksgjengen»

”Villmarksgjengen” kan tilby mye moro, spenning, læring og mestring. Komme ut i naturen, bruke naturen, og respektere naturen. Her kreves ingen forkunnskaper, bare godt humør. Les mer i brosjyren vår: Brosjyre 2012_13_ver1