Bilder fra fluebindekurs

Her ser du litt bilder fra et av fluebindekursene arrangert av Fiske- og /Ungdomsutvalget

Hjortetelling 2011

På bakgrunn av Merkeprosjekt Hjort for Hordaland og Sogn, prøver vi også i år å få til seks tellinger.

I dette prosjektet har en rekke dyr allerede blitt merket med GPS sender, som daglig sender inn sin posisjon. dyret som ble merket på Berland i fjor vår, ble som planlagt skutt i høst – i Radøy Kommune. Dere kan lese mer om prosjektet på www.hordhjort.no

Hjortetelling i år blir derfor følgende seks lørdagskvelder (fra kl. Tolv om kvelden);

2.-3. April, 9.-10. April, 16.-17. April, 30.April-01.Mai, 7.-8. Mai og 14.-15. Mai

Vi håper at vi så langt som mulig får til disse tellingene også i år, hvor resultatet vil bli en del av dette vitenskapelige prosjektet som også er svært relevant for Askøy.

AJFF er ansvarlige for kjørerute nr. 5, som strekker seg fra Florvåg til Hanevik. Foreningen søker interesserte som vil delta i tellingene, som foregår med bil.

Interesserte bes melde sin interesse til Arne Klingsheim på 97029201 eller Roy Larsen på 91121402.

NJFF Hordaland søker fylkesinstruktør rifle

Norges Jeger- og Fiskerforbund har i dag verken fylkes- eller regionsinstruktør i rifleskyting i region vest (Hordaland, Rogaland & Sogn og Fjordane). Her i Hordaland opplever fylkeskontoret at det er et stort behov for utdanning av rifleinstruktører bland lokallagene, vi ønsker derfor å finne aktuelle kandidater som kan på seg oppgaven som fylkesinstruktør rifleskyting.

NJFF Hordaland henvender seg nå til lokallagene i håp om å få tilbakemeldinger om kandidater dere anser for å være skikket til en slik oppgave. En fylkesinstruktør rifle skal ikke bare være en god rifleskytter, men han/hun skal også være en pedagogisk dyktig instruktør, og ikke minst ha tid og vilje til å ta på seg oppgaven å utdanne nye instruktører. I første omgang må det forventes at fylkesinstruktøren holder minst 3-4 kurs i året i Hordaland, men behovet vil trolig avta litt etter hvert som nye instruktører blir autorisert.

Navn på aktuelle kandidater kan sendes pr e-post  innen mandag 14 mars. Avgjørelsen om hvem som får vervet som fylkesinstruktør rifle vil bli avgjort av fylkesstyret i samarbeid med jaktskytterutvalget til NJFF Hordaland.

med vennlig hilsen Terje Wangsholm

fylkessekretær

NJFF-Hordaland

Tverrgt. 4/6

5017 Bergen

http://www.njff.no/hordaland

Ladekurs, rifleammunisjon

Foreningen inviterer til kurs i lading av rifleammunisjon 10. og 11 mai fra kl. 18:00.
Sted tentativt Kleppestø Ungsdomsskole.

Det vil bli ladet i kalibrene 30-06, .308 og 6,5×55.
Det er åpent for 6 deltagere, dvs. førstemann til mølla. Bindende påmelding.

PS. Deltakerne bør samle sammen hylser til det kaliberet de ønsker å lade, primært hysler avfyrt i eget våpen.

Kursavgift kr. 450,-
Kontakt Raymond for påmelding på tlf. 97120699.

Natursti for barn 20. februar

Foreningen vil arrangere natursti for barnemedlemmer (0-10 år) på Åsebø den 20. februar fra kl 11.00-13:00.
Gratis arrangement!

Det vil være mulig å grille på bålene vi har, og vi har også en liten natursti hvor barna får testet sine kunnskaper om dyr.

Stedet for arrangementet er i nordenden av Åsebøflaten. Parkér ved bom, det er merket videre.
Kontaktperson: Maud Haugland, tlf. 91395108

Innkalling til Årsmøte

Styret kaller med dette inn til Årsmøte for året 2010

Sted :Askøy videregående skole
Onsdag 09.03.2011
Klokken 19.00

Foreløpig saksliste :

  1. Konstituering av møte
  2. Årsmelding for 2010
  3. Revidert regnskap for 2010
  4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
  5. Styrets forslag til aktivitetsplan og budsjett
  6. Foreningens kontigentandel
  7. Valg av styre i henhold til § 8
  8. Valg av medlemmer til utvalg, valgkomité og revisorer

Innkommende saker til årsmøte må være styret i hende innen 2. mars.

Årsberetninger

Styret

v/ sekretær Terje Askvik

Jegerprøvekurs!

Foreningen inviterer med dette til årets jegerprøvekurs.

Det er totalt ni samlinger ,hvorav tre kan taes som selvstudie.
Pris kr 2.500,-  for ikke-medlemmer, eller  kr. 2.000,- for medlemmer av Askøy JFF  og dem som melder seg inn under kurset. For ungdom opp til 18 års alder er prisen hhv. 1.200,- og 1.700,-
Kurset kan kjøpes direkte i nettbutikken.

For mer detaljer, og informasjon om påmelding, se vår side om Jegerprøven under menypunktet Jakt.

Forkurs til jegerprøven for ungdom/kvinner

Foreningen arrangerer forkurs til jegerprøven 8 februar for ungdom/kvinner som er/vil bli medlem av foreningen, og som har planer om å ta jegerprøven. Kurset tar sikte på å gi deltakerne en forberedende innsikt i tekniske og juridiske begreper slik at det blir lettere å følge selve jegerprøvekurset senere.
Kontaktperson: Raymond, tlf. 97120699

Oppdatering av medlemsinformasjon

Foreningen har satt i gang et initiativ for å få oppdatert medlemsinformasjonen, da spesielt e-post-adressene, ettersom det er mange medlemmer som ikke har registrert e-post-adresse eller feil e-post-adresse i listene våre.

Vi ber deg derfor om å logge inn på forbundsportalen på «Min Side» (angi medlemsnummer og passord NJFF<ditt postnummer>) og oppdatere din kontaktinformasjon. Dersom du ikke lykkes med å logge inn kan du sende en e-post til medlemsregisteret med din oppdaterte kontaktinformasjon (e-mail, telefon-/mobiltelefonnummer, evt. adresseendringer)

Vi håper så mange som mulig får gjort dette, slik at foreningen kan holde dere oppdatert på e-post på hva som skjer fremover av aktiviteter.