Sjøørrettur til Eikangervåg 13. april

Avreise fra Kleppestø kl. 17.00. Vi fyller opp bilene her. Eikangervåg ligger på Lindås, ca. 50 minutter fra Kleppestø. Der er det fint å fiske med flue og sluk. De yngste medlemmene må ha med seg redningsvest. 

Vi er tilbake i Kleppestø kl. 21.30.

Kontaktperson: Oddbjørn Mathisen tlf. 41425899

Askøy JFF søker kasserer

I forbindelse med Årsmøtet fikk vi dessverre ikke valgt noen ny kasserer., og styret fikk fullmakt til å få dekket dette vervet. Styret henvender seg derfor til deg som kunne tenke deg og slå et slag for foreningen ved å ta kasserervervet.
Dersom du har grunnleggende kjennskap til regnskapsførsel bør dette ikke være noen stor utfordring. Foreningens regnskap har i snitt 10-12 bilag i måneden, og vi har også et enkelt regnskapssystem for lag og foreninger.
Dersom du kunne tenke deg å ta deg av dette ber vi deg sende en mail til Styret eller ta kontakt på telefon.

Dugnad nytt jakttårn på Svana

 

Det blir dugnad på Svana 11., 12., 13., 26. og 27 April. Dugnaden starter kl. 17.00 og varer til 20.00.

Link til kart: http://kart.gulesider.no/m/aMnGB

Ta gjerne med hammer, sag eller øks:-)

Vi har samme ordning som i fjor, der man må ha minst 3 dugnader for å få være med i trekningen av jakttårn første uken av hjortejakten.

Det skal være flere dugnader i Mai, og nærmere dato vil bli publisert når vi vet mer.

Sjøørrettur til Haus

Avreise Shell Kleppestø kl 17.00. Vi fyller opp bilene her.

Haus ligger på Osterøy ca en time fra Askøy. Det er en barnevennlig fiskeplass der alle kan være med. Det er et fint sted for fluefiske, og til de som ønsker å fiske med sluk anbefales slukvekt 7-15 g.

Vi regner med å være tilbake i Kleppestø ca kl 21.30

Kontaktperson for utflukten er Oddbjørn Mathisen tlf: 41425899

 

 

 

Bilder fra fluebindekurs

Her ser du litt bilder fra et av fluebindekursene arrangert av Fiske- og /Ungdomsutvalget

Hjortetelling 2011

På bakgrunn av Merkeprosjekt Hjort for Hordaland og Sogn, prøver vi også i år å få til seks tellinger.

I dette prosjektet har en rekke dyr allerede blitt merket med GPS sender, som daglig sender inn sin posisjon. dyret som ble merket på Berland i fjor vår, ble som planlagt skutt i høst – i Radøy Kommune. Dere kan lese mer om prosjektet på www.hordhjort.no

Hjortetelling i år blir derfor følgende seks lørdagskvelder (fra kl. Tolv om kvelden);

2.-3. April, 9.-10. April, 16.-17. April, 30.April-01.Mai, 7.-8. Mai og 14.-15. Mai

Vi håper at vi så langt som mulig får til disse tellingene også i år, hvor resultatet vil bli en del av dette vitenskapelige prosjektet som også er svært relevant for Askøy.

AJFF er ansvarlige for kjørerute nr. 5, som strekker seg fra Florvåg til Hanevik. Foreningen søker interesserte som vil delta i tellingene, som foregår med bil.

Interesserte bes melde sin interesse til Arne Klingsheim på 97029201 eller Roy Larsen på 91121402.

NJFF Hordaland søker fylkesinstruktør rifle

Norges Jeger- og Fiskerforbund har i dag verken fylkes- eller regionsinstruktør i rifleskyting i region vest (Hordaland, Rogaland & Sogn og Fjordane). Her i Hordaland opplever fylkeskontoret at det er et stort behov for utdanning av rifleinstruktører bland lokallagene, vi ønsker derfor å finne aktuelle kandidater som kan på seg oppgaven som fylkesinstruktør rifleskyting.

NJFF Hordaland henvender seg nå til lokallagene i håp om å få tilbakemeldinger om kandidater dere anser for å være skikket til en slik oppgave. En fylkesinstruktør rifle skal ikke bare være en god rifleskytter, men han/hun skal også være en pedagogisk dyktig instruktør, og ikke minst ha tid og vilje til å ta på seg oppgaven å utdanne nye instruktører. I første omgang må det forventes at fylkesinstruktøren holder minst 3-4 kurs i året i Hordaland, men behovet vil trolig avta litt etter hvert som nye instruktører blir autorisert.

Navn på aktuelle kandidater kan sendes pr e-post  innen mandag 14 mars. Avgjørelsen om hvem som får vervet som fylkesinstruktør rifle vil bli avgjort av fylkesstyret i samarbeid med jaktskytterutvalget til NJFF Hordaland.

med vennlig hilsen Terje Wangsholm

fylkessekretær

NJFF-Hordaland

Tverrgt. 4/6

5017 Bergen

http://www.njff.no/hordaland

Ladekurs, rifleammunisjon

Foreningen inviterer til kurs i lading av rifleammunisjon 10. og 11 mai fra kl. 18:00.
Sted tentativt Kleppestø Ungsdomsskole.

Det vil bli ladet i kalibrene 30-06, .308 og 6,5×55.
Det er åpent for 6 deltagere, dvs. førstemann til mølla. Bindende påmelding.

PS. Deltakerne bør samle sammen hylser til det kaliberet de ønsker å lade, primært hysler avfyrt i eget våpen.

Kursavgift kr. 450,-
Kontakt Raymond for påmelding på tlf. 97120699.

Natursti for barn 20. februar

Foreningen vil arrangere natursti for barnemedlemmer (0-10 år) på Åsebø den 20. februar fra kl 11.00-13:00.
Gratis arrangement!

Det vil være mulig å grille på bålene vi har, og vi har også en liten natursti hvor barna får testet sine kunnskaper om dyr.

Stedet for arrangementet er i nordenden av Åsebøflaten. Parkér ved bom, det er merket videre.
Kontaktperson: Maud Haugland, tlf. 91395108

Innkalling til Årsmøte

Styret kaller med dette inn til Årsmøte for året 2010

Sted :Askøy videregående skole
Onsdag 09.03.2011
Klokken 19.00

Foreløpig saksliste :

  1. Konstituering av møte
  2. Årsmelding for 2010
  3. Revidert regnskap for 2010
  4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
  5. Styrets forslag til aktivitetsplan og budsjett
  6. Foreningens kontigentandel
  7. Valg av styre i henhold til § 8
  8. Valg av medlemmer til utvalg, valgkomité og revisorer

Innkommende saker til årsmøte må være styret i hende innen 2. mars.

Årsberetninger

Styret

v/ sekretær Terje Askvik