Styrets arbeid – og god sommer hilsen.

Styret har hatt styremøte, og protokoller er publisert. link 

Styret har tatt en evaluering av den ny styringsmodellen og konklusjonen er positiv.

Styret jobber med å planlegge en del kvinnerettede aktiviteter, og har fått en penge-tildeling fra sentralt hold for å fremme disse. Følg med på web og FB for mer info.

Styret inviterer deg som medlem til å tatt direkte kontakt hvis der er sak/saker du ønsker behandlet.  link 

Vi ønsker alle en god sommer – husk familiedagen i Lien 20. august.

Fiskekonkurransen 2017 – 4. juni 10:00 til 15:00 – Ramsøy.

Fiskeutvalget inviterer tradisjonen tro til

«Fiskekonkurranse 4. Juni» – 10:00 til 15:00 – Ramsøy.

Påmelding fra en halvtime før, her må du skrive deg på startlisten.
Premier i ulike klasser; størst fisk, mest fisk, i ulike grupper; kvinner, menn og barn. Spesialklassen er populær; den minste fisken i barneklassen.
Ta med eget fiskeutstyr.
Fiskeutvalget stiller med saft og litt å tygge i.
Vel møtt.

Fiskeutvalget informerer

Fluebinding – høst 2017.

Vi møtes på Det Røde Huset.
25 september, 3 oktober, 23 oktober og 31 oktober.

Fiskesommer og Fiskekonkurranse.

Følg med – vi er straks klare med sted og datoer for disse to «tradisjonen tro aktiviteter». 😉

Fisketur til Haus

3. desember organiserer FU fellestur til Haus.