Småviltjakt for damer

Vi møtes på parkeringen på Follese fotballbane søndag 11.3. Kl. 11.00. Her får vi introduksjon i fellefangst og undersøker feller i området. Vi repeterer også reglene for fellefangst:)
Kle deg etter været og ta med god mat og drikke. Tilbudet er gratis for medlemmer, og koster 100 kr for ikke medlemmer, i Askøy jeger og fiskerforening. Ta kontakt med Marion Olsen, olsenmarion@hotmail.com eller 48501483 for påmelding eller mer info:)

Unike muligheter for de(n) fiskeinteresserte, = bemanningsutfordringer ?

Hei 340 medlemmer i AJFF,

Styret legger nå siste hand på årsberetningen 2017 etter et godt år 2017 – og bemanner opp utvalgene for året som kommer, slik at de kommer godt ut fra start på det nye året.

Alle utvalg er godt i gang – men dessverre på nær Fiskeutvalget. Tilnærmet hele «Fiskeutvalget 2016» valgte å gi seg etter 2016 sesongen – og 2017 sesongen har lidt noe under dette – med forholdsvis få aktiviteter. Kun takket være to standhaftige karer, klarte foreningen aktiviteter gjennom året. Fortsett å lese Unike muligheter for de(n) fiskeinteresserte, = bemanningsutfordringer ?

Årsmøtet – oppfølging tidligere annonsering.

Dato: 28. februar kl 19:00.  
Sted: RødHuset på Herdla – fellesrommet.

ad vedtektene om
§ 6  ÅRSMØTE
 
1)  Årsmøtet er foreningens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen 15. mars.

2)  Årsmøtet skal innkalles av styret ved kunngjøring på foreningens internettside minst åtte uker før avholdelse.

Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest fire uker før
årsmøtet, innsendt pr e-brev.  post(@)askoyjff.net  – fjern ().

Full saksliste med styrets innstilling, skal kunngjøres
senest to uker før årsmøtet. 

Vel møtt / Styreleder