Vedtekter

Vedtekter for Askøy Jeger- og Fiskerforening Foreningens vedtekter, som bygger på NJFFs standardvedtekter, ble sist revidert i forkant av årsmøtet i 2017, og formelt godkjent på dette årsmøtet. Foreningen anbefaler medlemmene å sette seg inn i vedtektene, slik at disse til enhver tid kan holdes levende ved at forslag til forbedringer fremmes i forkant av … Fortsett å lese Vedtekter