Vedtekter

Vedtekter for Askøy Jeger- og Fiskerforening

Foreningens vedtekter, som bygger på NJFFs standardvedtekter, ble sist revidert i forkant av årsmøtet i 2017, og formelt godkjent på dette årsmøtet.

Foreningen anbefaler medlemmene å sette seg inn i vedtektene, slik at disse til enhver tid kan holdes levende ved at forslag til forbedringer fremmes i forkant av årsmøte.

Vedtekter AJFF 2017

Vedtekter AJFF 2013

AJFF vedtekter 1994

Legg igjen en kommentar

Jakt, Fiske og friluftsliv for voksne, ungdom og barn