Organisasjon

Askøy Jeger- og Fiskerforening  er tilknyttet Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Foreningens skal ivareta medlemmers jakt- og fiskeinteresser gjennom å gi allmennheten adgang til å utøve jakt og fiske. Se mer om foreningens formål i vedtektene.

Foreningen har organisert produksjon av medlemsnytte gjennom jaktutvalg, fiskeutvalg, barne- og ungdomsutvalg, og kvinneutvalg.

Foreningen har eget klubblokale på Herdla.

Adresse:
Askøy Jeger- og Fiskerforening
Postboks 79
5329 Florvåg
E-post: post@askoyjff.net