Organisasjon

Askøy Jeger- og Fiskerforening  er tilknyttet Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Foreningens styre

Foreningens skal ivareta medlemmers jakt- og fiskeinteresser gjennom å gi allmennheten adgang til å utøve jakt og fiske. Se mer om foreningens formål i vedtektene.

Foreningen har organisert sin drift i jaktutvalg, fiskeutvalg, barne- og ungdomsutvalg og kvinneutvalg.

Foreningen har eget klubblokale på Herdla.

Adresse:
Askøy Jeger- og Fiskerforening
C/O
Marion Olsen
Fureneset 20 b
5310 Hauglandshella

E-post: olsenmarion@hotmail.com

org.nr 893563202

VIPPS – søk Askøy Jeger (506836) og velg Meny

bankkonto 3624.07.98934

Jakt, Fiske og friluftsliv for voksne, ungdom og barn