Kvinne

Kvinneutvalget

Marion Olsen – 48501483 – olsenmarion(@)hotmail.com

Kvinneutvalget har som mål å aktivisere, motivere og tilrettelegge for kvinner i Askøy Jeger- og Fiskerforening, til å delta på jakt, fiske og frilufts- relaterte aktiviteter.

Noen av våre aktiviteter for kvinner er laksefiske, behandling av felt vilt, hjortejakt med overnatting i spennende terreng, matkurs «Helt vilt» Følg med på kalender og facebookside  for aktiviteter.

Ta kontakt for info og påmelding til Marion Olsen

Jakt, Fiske og friluftsliv for voksne, ungdom og barn