Jaktformer og organisering i AJFF

Jaktutvalget for 2017

Leif Beck – Leder av jaktutvalget – 97737748 – jakt(@)askoyjff.net

Hjortejakt

Foreningen har fellingsløyver på hjort i området på Ask fra Svana i sør til Sæterstølen i nord. Område er ca 6800 mål.
Jaktleder
– Peter Thomas Hansen – 90607253 – peter(@)askoyjff.net. Mer om hjortejakten.

Småviltjakt

Foreningen disponerer et ca 4300 mål stort område på Ask. Det felles hovedsakelig rugde, ender og ringduer. Storfugl er fredet.
Link til kortsalg. 

Sjøfugljakt

Flere av foreningens medlemmer driver aktiv sjøfugljakt.
Kontakt jakt(@)askoyjff.net / 90607253 ved interesse for dette.

Predatorjakt

Foreningen organiserer noe predatorjakt og fellefangst.
Kontakt jakt(@)askoyjff.net / 90607253 ved interesse for dette.