Småviltjakt

Foreningen disponerer småviltjaktområde på Ask.

Det felles hovedsakelig rugde og ringduer, samt drives jakt på predatorer.

Storfugl er fredet.

Nye kart.

Avgrensing i rødt. Blå områder viser nedslagsfelt for drikkevann der hunder ikke kan slippes.
Viser også til båndtvangsbestemmelsene som viser kart over en del beiteområder for sau.
Det er unntak for jakthunder under lovlig jakt og trening.
Krav at en må kunne fremvise sauebevis som ikke er mindre en 2 år gammelt for alle hunder som er med.

Link til bestemmelser. https://www.askoy.kommune.no/teknikk-og-miljo/naturforvaltning/bandtvang

smaavilt_mnedslagsfelt_ajff_kart_15.09.2017
smaavilt_mnedslagsfelt_ajff_foto_15.09.2017

Sesongkort for småviltjakt/hundetrening 200,- for medlem.

Sesongkort for småviltjakt/ hundetrening 250,- for ikke medlem.
Sesong følger jaktåret.
NB!
Askøy jeger- og fiskerforening disponerer ikke hele terrenget lenger, se vedlagt bilde hvor det ikke skal jaktes småvilt (innenfor blått felt)
Vi disponerer heller ikke nordterrenget lenger.
Dette gjelder også hjortejakten
(oppdatert 01.09.2021)

 

Kortsalg: Frode Vonheim, Tlf. 93218350.

Hilsen Jaktutvalget

Jakt, Fiske og friluftsliv for voksne, ungdom og barn