Småviltjakt

Kart over småviltjakt-området – nytt kart kommer

Foreningen disponerer et ca 4300 mål stort område på Ask. Det felles hovedsakelig rugde, ender og ringduer.
Storfugl er fredet.

Bemerk at fra 2017 er området for småviltjakt med løs hund redusert i forbindelse med Askøy Kommune sin båndlegging av Askvannet som drikkevannskilde. Mer info følger.

Kortsalg: Frode Vonheim, Tlf. 56149444.

Hilsen Jaktutvalget