Jegerprøven

Jegerprøven 2017

Jegerprøvekurset er et grunnkurs for alle nye jegere. En kan ta kurset og eksamen det året en fyller 14 år. Tre dager er vi ute. Første utedagen er vi på Herdla og skyter med rifle. Andre utedagen er vi på Sotra og skyter med hagle. Den tredje går vi litt med kart og kompass, øver på avstandsbedømmelse, og løser en del oppgaver.mm. Denne dagen er det oppmøte ved Ravnanger U Skole. Lærebok er inklusiv i kursavgift og blir utlevert på 1. kurskveld Første kurskveld går vi gjennom jaktetikk, sikker og human jakt, holdninger til andre brukere av naturen, mm.

1 Tir 14. mars Kleppestø 1800-2100 Registrering, Holdninger Human jakt
2 Man 20. mars Kleppestø 1800-2100 Våpen
3 Tor 23.mars Kleppestø 1800-2100 Artskunnskap. Frivillig oppmøte
4 Tir 28.mars Kleppestø 1800-2100 Jaktformer og ettersøk
5 Man 3 april Kleppestø 1800-2100 Lover og forskrifter. Frivillig oppmøte
6 Tor 6 April Herdla 1700-2100 Rifleskyting Herdla skytebane
7 Tirs 18. april Sotra 1700-2100 Hagleskyting Fjell Sotra ( Fjell festning)
8 Tor 20.april Kleppestø 1800-2100 Jakthunder Dressur . Frivillig oppmøte
9 Ons 03.mai Ravnanger U skole 1700-2100 Utedag Kart Kompass Utstyr mm
10 Tir 09. mai Kleppestø 1800-2100 Ivaretagelse av vilt . Hvordan komme på jakt.
Repetisjon/tester

Eksamen: Prøver å få til eksamen Mandag 15 . Mai kl 18.00 -2000 Biblioteket i Kleppestø

Samling : 3”Artskunnskap”, 5”Lover og forskrifter”, og 10”Jakthunder og dressur”, kan gjennomføres som selvstudie, med fremlegging av testresultat . se www.njff.no

Kurset avsluttes med en eksamen med 50 spørsmål, der 40 må besvares rett. Eksamen er nettbasert og holdes av kommunen.

Staten krever et eksamensgebyr på kr 300.- før eksamen kan gjennomføres. Dette gir rett til å ta eksamen en gang. Ved stryk må en betale nytt eksamensgebyr på 300.-før en kan prøve på nytt

Kursavgift Medlem av Askøy JFF Kursavgift Ikke medlem
Over 18 år 2300,- 3100,-
Under 18 år 1500,- 2300,-

Vi kan ordne innmelding i Askøy Jeger og Fiskeforening på kurset, for de som ønsker dette, og innmeldingen betales da sammen med kursavgiften.

Faktura blir delt ut første kurskveld.

Påmelding pr telefon til Trond Eliassen eller Geir Tveit.

Det er bare å ringe hvis spørsmål.

Instruktører: Trond Eliassen : 47259120     Geir Tveit : 917 08 035

.