Jegerprøven 2021

Jegerprøvekurs 2021 – i regi av Askøy JFF

Generell informasjon om jegerprøven og priser – se litt ned på siden.

Kurs blir satt opp med forbehold, vi må ta covid-19 på alvor. Det vil også være begrenset med plasser og evt. satt opp flere kurs ved behov.

På grunn av stor pågang på jegerprøvekurset har vi satt opp et ekstra og har et par ledige plasser på dette. Se Kursforløp 02.2021

Kursforløp 01.2021 – 09.04.21 – 18.04.21 (Fullt)

Vi møtes fredag 09.04  kl. 17.00 på Askøy Seilsportsenter (parkering oppe på p-plass) og holder på til kl. 20.00. Kurset går over to helger og består av 9 samlinger, før en avsluttende eksamen uken etter siste helg (dato kommer)

Slik ser helgene ut:
Fredag 9.4 kl. 17-20 Samling 1 Jakt og holdninger
Lørdag 10.4 kl. 10-16 Samling 2 Våpen og våpenlovgivning og Samling 3 Human og sikker jakt i praksis (ute, Kollevåg)
Søndag 11.4 kl. 10-16 Samling 4 Skyting med hagle og rifle (ute, Bjørkedalen Sotra)

Fredag 16.4 kl. 17-20 Samling 5 Artskunnskap
Lørdag 17.4 kl. 10-16 Samling 6 Lover og forskrifter og Samling 7 Jaktformer
Søndag 18.4 kl. 10-16 Samling 8 Ettersøk av skadet vilt og Samling 9 Håndtering av felt vilt.

Det kan være lurt å skaffe seg den nyeste jegerprøveboken på forhånd. Du kan enten bruke «Den nye jegerprøveboken» av Anund Helgesen  eller njff sin bok «Jegerprøven» av Thor Olav Moen.

Er du medlem eller vil bli det så gir du en lyd, redusert pris for medlemmer. Se priser lenger nede.

Vi har også noen jegerprøvebøker for salg om det trengs. Dette tar jeg med første kursdag for dem som ønsker det og de koster 420 kr.

Ta kontakt med Olsenmarion(@)hotmail.com ved  påmelding, i påmeldingen trenger vi fullt navn, f.dato, mailadresse, adresse og tlf.nr. medlem eller ikke, ønsker å bli medlem eller ikke.

Vi gleder oss til å ha kurs med deg!

 

Kursforløp 02.2021 – 25.03.21 – 06.05.21 (Få ledige plasser igjen)

Vi møtes fredag 25.03  kl. 17.30 på Askøy Seilsportsenter (parkering oppe på p-plass) og holder på til kl. 20.30. Kurset går over 9 dager og består av 9 samlinger, før en avsluttende eksamen uken etter siste kursdag (dato kommer)

Slik ser dagene ut:
Torsdag 25.3 kl. 17.30-20.30 Samling 1 Jakt og holdninger
Tirsdag 6.4 kl. 17.30-20.30 Samling 2 Våpen og våpenlovgivning  Lørdag 10.04 kl. 13.00-16.00 Samling 3 Human og sikker jakt i praksis (ute, Kollevåg)
Søndag 11.4 kl. 10-16 Samling 4 Skyting med hagle og rifle (ute, Bjørkedalen Sotra)                                                                                                                Tirsdag 13.4 kl. 17.30-20.30 Samling 5 Artskunnskap
Tirsdag 20.4 kl. 17.30-20.30 Samling 6 Lover og forskrifter                      Tirsdag 27.4 kl. 17.30-20.30 Samling 7 Jaktformer
Tirsdag4.5 kl. 17.30-20.30 Samling 8 Ettersøk av skadet vilt                    Torsdag 6.5 kl. 17.30-20.30 Samling 9 Håndtering av felt vilt.

Det kan være lurt å skaffe seg den nyeste jegerprøveboken på forhånd. Du kan enten bruke «Den nye jegerprøveboken» av Anund Helgesen  eller njff sin bok «Jegerprøven» av Thor Olav Moen.

Er du medlem eller vil bli det så gir du en lyd, redusert pris for medlemmer. Se priser lenger nede.

Vi har også noen jegerprøvebøker for salg om det trengs. Dette tar jeg med første kursdag for dem som ønsker det og de koster 420 kr.

Ta kontakt med Olsenmarion(@)hotmail.com ved  påmelding, i påmeldingen trenger vi fullt navn, f.dato, mailadresse, adresse og tlf.nr. medlem eller ikke, ønsker å bli medlem eller ikke.

Vi gleder oss til å ha kurs med deg!

 

 

Priser Medlem AJFF Ikke medlem
Voksen                2 200              2 500
Junior t.o.m. 17                1 700              2 000
Student                1 900              2 100
(eksamensavgift 300,-  kommer i tillegg – ref miljødirektoratet)
(avmeldingsregler – se nederst)
Medlemskap AJFF  Voksen   Junior 
Årskontingent                   805                 335/205
Jegerprøveboken                   420
Bestill – og den ligger klar på første dagen.
Kan evt hentes før kursstart, hvis du ønsker å forberede deg.

 

Bindende påmelding med følgende frister:
(avmelding 7 dager før – 100% tilbake)
(avmelding 6 til 2 dager før – 50% tilbake)
(avmelding < 2 dager før – 0% tilbake)

..//……….2019…………………………………………………..

Kursforløp 2.2019

Mandag 25.03 Tirsdag 26.03 Onsdag 27.03 Lørdag 30.03 Mandag 01.04 Tirsdag 02.04 Onsdag 03.04 Lørdag 06.04 UKE 15
17:30-20:30 17:30-20:30 17:30-20:30 09:00-15:00 17:30-20:30 17:30-20:30 17:30-20:30  09:00-15:00 18:00
Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 Tema 7 Tema 8 og 9 Eksamen

11 kandidater – alle bestått 😉

 

..//……….2018…………………………………………………..


Kursforløp 3.2018 – AUGUST – siste i 2018

Mandag 13.08 Tirsdag 14.08 Onsdag 15.08 Lørdag 18.08 Mandag 20.08 Tirsdag 21.08 Torsdag 23.08 Lørdag 25.08 UKE 35
17:30-20:30 17:30-20:30 17:30-20:30 10:00-16:00 17:30-20:30 17:30-20:30 17:30-20:30  10:00-16:00 18:00
Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 Tema 7 Tema 8 og 9 Eksamen

Gjennomført med 11 av 11 bestått  !

..//

Kursforløp 2.2018

Mandag 30.04 Tirsdag 01.05 Onsdag 02.05 Lørdag  05.05 Mandag 07.05 Tirsdag 08.05 Onsdag 09.05 Lørdag 12.05 UKE 20
17:30-20:30 17:30-20:30 17:30-20:30 10:00-16:00 17:30-20:30 17:30-20:30 17:30-20:30  10:00-16:00 18:00
Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 Tema 7 Tema 8 og 9 Eksamen

Gjennomført med 6 av 6 bestått  😉

Kursforløp 1.2018

Fredag 23.02 Lørdag 24.02 Søndag 25.02 Fredag 02.03 Lørdag 03.03 Søndag 04.03 Mandag 05.03
17:30-20:30 09:00-15:00 09:00-15:00 17:30-20:30 10:00-16:00 09:00-15:00 18:00
Tema 1 Tema 2 og 3 Tema 6 og 7 Tema 5 Tema 4 Tema 8 og 9 Eksamen

Gjennomført med 20 påmeldte og 20 ferdig uteksaminerte deltakere 😉


 


Om jegerprøvekurset generelt

Om kurset

Jegerprøvekurset er et obligatorisk kurs for alle nye jegere og gir deg grunnkunnskap om vilt, våpen, lovverk og jaktutøvelse .

Du kan ta kurset og eksamen fra det året du fyller 14 år.

Kurset består av ni (9) tema og opplæringen avsluttes med eksamen.

Hvert tema presenteres både i e-læringsportal og i jegerprøveboken.

Hvert tema gjennomgås med instruktør – i alt 30 timers undervisning.

Temaene settes sammen til samlinger i undervisningsforløp, på litt ulike måter – se konkret kursbeskrivelse.

Deltakelse på samlingene er obligatorisk. 😉
og for tema 1-4 godtas ikke fravær,
mens for tema 5-9 godtas inntil 2 fravær mot at bevis for gjennomført og bestått e-læring fremlegges for instruktør.

De ni tema er

1. Tema – Jakt og holdninger
2. Tema – Våpen og våpenlovgivningen
3. Tema – Human og sikker jakt i praksis
4. Tema – Skyting med hagle og rifle
5. Tema – Artskunnskap
6. Tema – Lover og forskrifter
7. Tema – Jaktformer
8. Tema – Ettersøk av skadet vilt
9. Tema – Håndtering av felt vilt

Etter kurset skal du ha tilegnet deg kunnskaper for å kunne drive jakt og fangst på en sikker og forsvarlig måte, samt være godt forberedt til å ta eksamen i jegerprøven.

Hvem er kurset for

Dette kurset er for deg som er interessert i jakt og fangst.

Etter avlagt eksamen:
Fra 14 år kan du delta på opplæringsjakt innen småviltjakt.
Fra 16 år kan du selvstendig utøve småviltjakt, samt delta på opplæringsjakt innen storviltjakt.
Fra du har fylt 18 år kan du selvstendig utøve all jakt.

Gjennomføring

Klasseromsundervisning, praktiske øvelser, veiledning og demonstrasjon, inne og ute.

Instruktører

Instruktørene våre er erfarne jegere og autoriserte jegerprøveinstruktører.

Eksamen

Jegerprøven er en prøve som består av 50 spørsmål med 3 svaralternativer til hvert spørsmål. 80 % av svarene må være riktig besvart for å bestå eksamen. Det blir stilt spørsmål innenfor alle relevante emner som omfattes av jegerprøve-kurset.

Jegerprøveeksamen koster et gebyr (300,- 2020) direkte til miljødirektoratet. Dette kommer i tillegg til kurspris. Mer om dette på kurset.

Når du har bestått jegerprøven, blir du registrert som jeger i Jegerregisteret i Brønnøysund.
To til fem dager etter registreringen vil du få tilsendt jegeravgiftskortet i posten.

 

Jakt, Fiske og friluftsliv for voksne, ungdom og barn