Jegerprøven

 

Jegerprøven 2018

Jegerprøvekurset er et grunnkurs for alle nye jegere.

En kan ta kurset og eksamen det året en fyller 14 år.

Kursopplegg i Askøy JFF for 2018 er under revidering – og tilpasning til endringer i pensum og opplegg fra sentralt hold.

Ny Jegerprøvebok, elektronisk støtteundervisning, mer utedager og mer skytetrening, er noen av de nye elementer som straks er på plass.

Mer info kommer så snart det er på plass.

Er du interessert ?

Send oss en mail på post(@)askoyjff.net – og vi sender deg mail når ny info kommer. (Ta bort parenteser ;-))

Beste hilsen

Styret / JP Utvalget