Hjortejakt-Info – 2021

Påmelding Hjortejakt – 2021

For 2021 disponerer foreningen et antall fellingsløyver på hjort.

Det er anledning for å være med på jaktlaget ved betaling før påmeldingsfristen 20.08.2021.
Obs: Hjortejakten er gratis for ungdomsmedlemmer

For nærmere opplysninger vedr. hjortejakten, ta kontakt med leder for jaktutvalget.

Til det obligatoriske hjortemøtet (tid og sted kommer senere) må alle ha følgende dokumentasjon klart:

 •  Påmelding og betaling gjøres via linken under.
 • https://www.deltager.no/event/hjortejakt_2021_01092021
 • Betaling 975 kr. skal være innbetalt senest 20. August.
 • Obs: Hjortejakten er gratis for ungdomsmedlemmer
 • Betalt medlemskap i AJFF
 • Godkjent storvilt-skyteprøve.
 • Betalt jegeravgift.

Alle jegere må forplikte seg til overholdelse av jaktreglene .
Ved brudd på disse og evt. påfølgende utestengelse vil innbetaling til jakten ikke bli refundert.

Jakttårn i terrenget.

Vi har i dag 5 jakttårn i terrenget AJFF disponerer i jaktfelt Ask – Sætre på Askøy. Området er på ca 6000 mål.

Navn på tårnene er:
 • Atlegget (ved Atlegget)
 • Hotell 90 grader (Ved 90°-veien)
 • Sætre
 • Sørlie
 • Svana

Det er både spennende og gir en flott naturopplevelse å tilbringe noen netter i skogen, og en flott måte å ta med barn på sin første jaktopplevelse.  For nye jegere vil vi anbefale å prøve en overnatting i våre jakttårn.  Det kan være en god mulighet til å observere hjortens morgen- og kveldsvandring, uten fare for å støkke hjorten.

Alle som har fått registrert to dugnader i regi av jaktutvalget blir eksklusivt med i trekning av de fire beste jakt-tårnene første uken. De som ikke stiller på dugnad får først anledning til å nytte disse i  uke 2 av jakten.  Frist for dugnadsgjennomføring er 20. august.

Jaktregler for Hjortejakt i Askøy JFF

Jaktregler for hjortejakt hos Askøy Jeger- og fiskerforening

Regler for kjøttfordeling

Reglene for fordeling av kjøtt finner du her – 2017 Regler for Kjøttfordeling AJFF.

Kart over Jaktterreng
Jaktterreng sør
Jaktterreng Nord
Jaktterreng_sør ikke i bruk i år

OBS :VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DET VIL BLI LAGET NYTT KART OVER JAKTOMRÅDER FØR JAKTSTART, DA VI HAR MISTET NOE AREAL I ÅR. BILDE MED MERKET BLÅTT PÅ AREAL SOM IKKE ER I BRUK. (01.09.2021)

Ettersøksavtale

Vi har egne godkjente ettersøksekvipasjer tilknyttet jaktlaget i AJFF, samt beredskapavtale utenom det. Skulle uhellet være ut, ta umiddelbart kontakt med ukejaktleder som vil innhente ettersøksekvipasje.

Jakt, Fiske og friluftsliv for voksne, ungdom og barn