Hjortejakt-Info – 2020

Hjortejakt – 2020

For 2020 disponerer foreningen et antall fellingsløyver på hjort.

Det er anledning for å være med på jaktlaget – pris 700,- ved betaling før påmeldingsfristen 21.08.2020.
Obs: Hjortejakten er gratis for ungdomsmedlemmer
! -> Påmelding.

For nærmere opplysninger vedr. hjortejakten, ta kontakt med leder for jaktutvalget.

Til det obligatoriske hjortemøtet (tid og sted kommer senere) må alle ha følgende dokumentasjon klart:

 • Vipps-kvittering (#506836) , kvittering for betalt faktura, eller kvittering for innbetaling til konto 3624.07.98934.
  Betaling 700 kr. skal være innbetalt senest 21. August.
  Ved betaling etter 21. august er prisen + 50%.
 • Obs: Hjortejakten er gratis for ungdomsmedlemmer
 • Betalt medlemskap i AJFF
 • Godkjent storvilt-skyteprøve.
 • Betalt jegeravgift.

Alle jegere må forplikte seg til overholdelse av jaktreglene.
Ved brudd på disse og evt. påfølgende utestengelse vil innbetaling til jakten ikke bli refundert.

Jakttårn i terrenget.

Vi har i dag 7 jakttårn i terrenget AJFF disponerer i jaktfelt Ask – Sætre på Askøy. Området er på ca 6700 mål.

Navn på tårnene er:
 • Atlegget (ved Atlegget)
 • Bukkestolen (øst for viken i Ingersvann)
 • Stortinget (Nord i terrenget)
 • Hotell 90 grader (Ved 90°-veien)
 • Sætre
 • Sørlie
 • Svana

Det er både spennende og gir en flott naturopplevelse å tilbringe noen netter i skogen, og en flott måte å ta med barn på sin første jaktopplevelse.  For nye jegere vil vi anbefale å prøve en overnatting i våre jakttårn.  Det kan være en god mulighet til å observere hjortens morgen- og kveldsvandring, uten fare for å støkke hjorten.

Alle som har fått registrert tre dugnader i regi av jaktutvalget blir ekslusivt med i trekning av de fire beste jakt-tårnene første uken. De som ikke stiller på dugnad får først anledning til å nytte disse i  uke 2 av jakten.  Frist for dugnadsgjennomføring er 20. august.

Jaktregler for Hjortejakt i Askøy JFF

Last ned gjeldende jaktregler som PDF

Regler for kjøttfordeling

Reglene for fordeling av kjøtt finner du her – 2017 Regler for Kjøttfordeling AJFF.

Kart over Jaktterreng
Jaktterreng sør
Jaktterreng Nord
Jaktterreng_sør Jaktterreng_nord

VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DET ER LAGET NYE KART, OG NAVNENE PÅ RUTENE ER ENDRET I FORHOLD TIL DE GAMLE!

Ettersøksavtale

Vi har egne godkjente ettersøksekvipasjer tilknyttet jaktlaget i AJFF, samt beredskapavtale utenom det. Skulle uhellet være ut, ta umiddelbart kontakt med ukejaktleder som vil innhente ettersøksekvipasje.