Dugnad på veien inn til 90-graderen

Vil minne alle på at det er lov å sette av en dag eller tre til dugnad på veien inn til 90 graderen.

Det er gjort en god jobb så langt, men det strakk ikke til med antall oppsatte dugnader når det stiller fra 2 til 4 personer på de oppsatte kveldene.
I neste uke setter vi opp alle dager fra mandag til fredag kl. 18 til 20.
Dette må vi fortsette med til hele veien er ferdig.
Det er selvfølgelig helt greit å jobbe 2 timer utenom oppsatt tid om det skulle være ønskelig.
Det er viktig at noen stiller med motorsag.

Husk at skal du være med i trekningen på våre jakttårn første uken skal du ha 3 registrerte dugnader som skal være loggført.

Vennlig hilsen

Roy Larsen

Legg igjen en kommentar