Styrets arbeid – og god sommer hilsen.

Styret har hatt styremøte, og protokoller er publisert. link 

Styret har tatt en evaluering av den ny styringsmodellen og konklusjonen er positiv.

Styret jobber med å planlegge en del kvinnerettede aktiviteter, og har fått en penge-tildeling fra sentralt hold for å fremme disse. Følg med på web og FB for mer info.

Styret inviterer deg som medlem til å tatt direkte kontakt hvis der er sak/saker du ønsker behandlet.  link 

Vi ønsker alle en god sommer – husk familiedagen i Lien 20. august.