Ildsjelpriser 2018

Årsmøtet 2018 gratulerer

Frode Vonheim (ikke tilstede), 
Jørn Korneliussen, 
Trond Eliassen og 
Geir Tveit

med tildelingen av ILDSJELL PRISEN 2018.

Tildeling av prisen markeres med overrekkelse av en jaktkniv med inngravering.

Styremøtet 05.02.2018:

Det utdeles en egen ildsjel-pris til personer ved årsmøtet 2018. Styret har valgt å nevne fire personer som har utmerket seg over laaang tid OG som vi fortsatt har / sett/ i aktiv tjeneste. 
Dette vel vitende om at der sikkert er mange flere som kvalifiserer – men vi har nå valgt å starte et sted.

• En egen ildsjel-pris kan tildeles personer for å hedre dem, der som tillitsvalgt, frivillig eller på annen måte har utmerket seg i sin innsats for Askøy JFF.