Dugnad til hjortejakt #1

Tårnet på Atlegget må bygges om. Åpningene må endres slik at det blir bedre å skyte, og det bør lages til stativ for madrass så man kan ligge. Det trengs ca. tre personer til jobben.

9. juli 2016 kl 11:00 – 14:00