Årsmøtet – oppfølging tidligere annonsering.

Dato: 28. februar kl 19:00.  
Sted: RødHuset på Herdla – fellesrommet.

ad vedtektene om
§ 6  ÅRSMØTE
 
1)  Årsmøtet er foreningens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen 15. mars.

2)  Årsmøtet skal innkalles av styret ved kunngjøring på foreningens internettside minst åtte uker før avholdelse.

Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest fire uker før
årsmøtet, innsendt pr e-brev.  post(@)askoyjff.net  – fjern ().

Full saksliste med styrets innstilling, skal kunngjøres
senest to uker før årsmøtet. 

Vel møtt / Styreleder