Årsmøtet 2021 – Utsatt til 15. Mars

Pga Covid-19 pandeimien vil årsmøte i år bli avholdt digitalt, i tråd med FHI sine retningslinjer. Møte vil bli avholdt på Teams. De som ønsker å delta på årsmøte må sende mailadressen sin til: olsenmarion@hotmail.com Husk å skrive “Årsmøte Ajff 2021” i emnefeltet. Påmelding innen 08.03, kl 1200. Dere vil da få en møteinvitasjon på email. Møte starter som 15.03 kl 19.00

Saksdokumenter her.

Vel møtt!