Årsmøtedato mandag 24. februar kl 19:00 – Innkalling

Årsmøtedato mandag 24. februar kl 19:00 – på Askøy Seilsportsenter.
– Agenda ihht. vedtekter.
– Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til styret@askoyjff.net – innen 10. februar kl 16:00