Annonsering av årsmøtedato.

Styret kaller inn til ordinært årsmøte 2018
– – den 28. februar 2018 kl 19:00
— sted vil bli annonsert litt senere

Planen frem til, og agenda på, årsmøtet vil følge foreningens vedtekter, § 6  ÅRSMØTE.

Vedtekter