Båter – 100 for een

BÅTER TIL FRI BENYTTELSE FOR MEDLEMMER.

Disse bookes på http://www.minebaater.no/.

Foreningen har 2 stk båter som medlemmer kan benytte til fiske eller andre aktiviteter.
Den ene båten ligger ved Tveitavatnet (Storavatnet) på Tveit.
Den andre båten ligger ved Fjellvatn på Ask.
Bemerk at plasseringen her beskrevet er 2016 opplysninger.
For 2017 kan der komme endringer – sjekk tilbake jevnlig 😉
Båt_FjellvatnBåt_Tveitavatnet

 

 

 

 

 

 

 

Jakt, Fiske og friluftsliv for voksne, ungdom og barn