Alle innlegg av Marion Olsen

Årsmøtet 2021 – Utsatt til 15. Mars

Pga Covid-19 pandeimien vil årsmøte i år bli avholdt digitalt, i tråd med FHI sine retningslinjer. Møte vil bli avholdt på Teams. De som ønsker å delta på årsmøte må sende mailadressen sin til: olsenmarion@hotmail.com Husk å skrive “Årsmøte Ajff 2021” i emnefeltet. Påmelding innen 08.03, kl 1200. Dere vil da få en møteinvitasjon på email. Møte starter som 15.03 kl 19.00

Saksdokumenter her.

Vel møtt!

Strandryddeaksjon 2020

AJFF sin Barn og Ungdomsgruppe har gjennomført 3 stk familie ryddeaksjoner i forbindelse med høstens strandrydde uker – Hold Norge Rent. Personer som har deltatt: 67 totalt fordelt på barn, voksne og familier. Søppel samlet fra skog, land og strand: ca 800 kg Ryddetimer + adm tid: ca 210 totalt Det ble gjennomført registrering av alle deltakere, dette for å ha kontroll i forhold til korona smitte, sprit til håndvask og hansker var en selvfølge. Alle deltakere fikk tilbud om drikke og goodis, noe som ble tatt godt imot av liten og stor ? Søppel ble levert på www.bir.no sin miljøstasjon Ravnanger / Askøy
Ansvarlig ryddeaksjonene : Andreas Waardal Leder Barne- og ungdomsutvalget i AJFF

Jaktskytterskolen

Hei alle jenter og gutter!
Til høsten starter Askøy Jeger og Fiskerforening opp nytt parti med Jaktskytterskole 1 (Skoleåret 2020 – 2021) for ungdom i aldersgruppen 13 – 26 år.
Yngre deltakere kan etter enkel søknad vurderes, ta kontakt med andreas.t.waardal@hotmail.com.
Jaktskytterskolen følger skoleåret med 20 kurskvelder.
Oppstart mandag 31. August kl: 18.00 – ca19.30 (sted blir annonsert senere)
Vi møtes annen hver mandag kl 18.00 – 19.30
Det er ikke aktiviteter i skoleferier, noen aktiviteter kan bli flyttet til andre dager / helg.
Oppmøte steder: Askøy – Sotra – Bergen
(Vi driver samkjøring om / når mulig)
Estimert innhold:
– 10 ganger på skytebanen, små og store jaktkaliber.
– Opplæring i sikkerbruk av jaktvåpen
– Tur i jaktterreng
– Fellejakt med laging av egne feller
– Overlevelse i natur med matlaging og førstehjelp
– Avslutning med overnatting i telt på Askøy (egenandel kr 250,-)
Jaktskytterskolen gir en myk og svært god overgang til de som ønsker å ta jegerprøven eller nylig har tatt denne.
Vi prøver å ha en praktisk tilnærming til alle tema, slik at en lettere lærer.
Deltakere:
Max 15 personer, plasser blir fordelt etter innbetaling.
Ved overbooking vil vi vurdere ekstra gruppe. evt tilbakebetaling av medlemsavgift.
Pris:
Medlemmer av NJFF eller AJFF:
kr 1.100, – (husk oppgi medlems nr ved innbetaling)
Ikke medlem:
kr 1.450, –
Betalingsfrist:
01.07.20
Betales konto:
3624.07.98934
Husk merk med navn på deltaker og JSS1
Kontakt info om spørsmål:
Andreas Waardal
Tlf 99688479
Andreas.t.waardal@hotmail.com

Jegerprøven?

Nytt jegerprøvekurs er satt opp før sommeren

Vi møtes fredag 19.6 kl. 17.00 på Askøy (eksakt hvor kommer) og holder på til kl 20.00.
Jegerprøvekurset består av 9 samlinger som vi tar over 2 helger.
lørdag 20.6 og søndag 21.6 er dager vi er ute og da er klær etter vær viktig.
Slik ser helgene ut:
Fredag 19.6 kl. 17-20 Samling 1 Jakt og holdninger
Lørdag 20.6 kl. 10-16 Samling 2 Våpen og våpenlovgivning og Samling 3 Human og sikker jakt i praksis
Søndag 21.6 kl. 10-16 Samling 4 Skyting med hagle og rifle
Det blir ikke noe pinsehelgen
Fredag 26.6 kl. 17-20 Samling 5 Artskunnskap
Lørdag 27.6 kl. 10-16 Samling 6 Lover og forskrifter og Samling 7 Jaktformer
Søndag 28.6 kl. 10-16 Samling 8 Ettersøk av skadet vilt og Samling 9 Håndtering av felt vilt.

Det kan være lurt å skaffe seg den nyeste jegerprøveboken på forhånd. Du kan enten bruke «Den nye jegerprøveboken» av Anund Helgesen eller njff sin bok «Jegerprøven» av Thor Olav Moen.

Er du medlem eller vil bli det så gir du en lyd, redusert pris for medlemmer. Se priser lenger nede.

Vi har også noen jegerprøvebøker for salg om det trengs. Dette tar jeg med første kursdag for dem som ønsker det.

Ta kontakt med Olsenmarion(@)hotmail.com ved interesse og påmelding.