Velkommen til Fiskesommer lørdag 14. juni på Ramsøy

 

 

 

Velkommen til Fiskesommer på Ramsøy. Vi inviterer til alle barn med  foreldre for å fiske sjøfiske. Alle vil få god hjelp fra oss i Askøy JFF, slik at flest mulig av barna får fisk. Vi møtes på Ramsøy 15.06 klokken 11:00. Alt er gratis og det er ingen forhåndspåmelding. Det er bare å møte opp. Ta med redningsvester til barna. Foreningen stiller med noe fiskeutstyr til dem som måtte låne OG PREMIER TIL ALLE BARNA?

Hjertelig velkommen til Fiskesommer For spørsmål; ta kontakt med: Marion Olsen, tlf 48501483

Årsmøte avholdes 26. februar 2019 – kl 19:00 – ref vedtekter.

Vedtekter – § 6 ÅRSMØTE

1) Årsmøtet er foreningens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen 15. mars.
2) Årsmøtet skal innkalles av styret ved kunngjøring på foreningens internettside minst åtte uker før avholdelse. Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest fire uker før årsmøtet, innsendt pr e-brev. Full saksliste med styrets innstilling, skal kunngjøres
senest to uker før årsmøtet. 

Saker innsendes til post(@)askoyjff.net