Årsmøte avholdes 26. februar 2019 – kl 19:00 – ref vedtekter.

Vedtekter – § 6 ÅRSMØTE

1) Årsmøtet er foreningens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen 15. mars.
2) Årsmøtet skal innkalles av styret ved kunngjøring på foreningens internettside minst åtte uker før avholdelse. Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest fire uker før årsmøtet, innsendt pr e-brev. Full saksliste med styrets innstilling, skal kunngjøres
senest to uker før årsmøtet. 

Saker innsendes til post(@)askoyjff.net 

Ildsjelpriser 2018

Årsmøtet 2018 gratulerer

Frode Vonheim (ikke tilstede), 
Jørn Korneliussen, 
Trond Eliassen og 
Geir Tveit

med tildelingen av ILDSJELL PRISEN 2018.

Tildeling av prisen markeres med overrekkelse av en jaktkniv med inngravering.

Styremøtet 05.02.2018:

Det utdeles en egen ildsjel-pris til personer ved årsmøtet 2018. Styret har valgt å nevne fire personer som har utmerket seg over laaang tid OG som vi fortsatt har / sett/ i aktiv tjeneste. 
Dette vel vitende om at der sikkert er mange flere som kvalifiserer – men vi har nå valgt å starte et sted.

• En egen ildsjel-pris kan tildeles personer for å hedre dem, der som tillitsvalgt, frivillig eller på annen måte har utmerket seg i sin innsats for Askøy JFF.